هیچ موضوعی در مورد   أبو طاهر السِّلَفي   یافت نشد